mandag 19. september 2011

Tips til leker

Her er litt tips til selskapsleker. Disse er ikke fullt så egnet i regnværet her i Trøndelag akkurat nå-men det kan jo bli dager fortsatt som har sol og opphold. Om ikke er de perfekte til bursdager og lignende.

Ekornsisten

Ekornsisten lekes i et skogholt med trær som "friplasser". Vemund har sisten og skal prøve å ta de andre mens de beveger seg mellom trærne. Når noen kommer bort til treet ditt, må du vike plass og løpe til et annet tre før du blir tatt. Du kan rope "bort!" for å få den som står ved treet du ønsker å stå ved, til å fjerne seg. Den som blir tatt får sisten. Aktiviteten økes nå det er færre friplasser enn barn og barna må klatre opp i treet for å være fri.

Varg


Noen fristeder markeres i marka. Mellom disse holder "vargen", Vemund til. barna løper mellom fristedene og Vemund skal prøve å fange de andre. Når han fanger dem, sier han "varg!". Klarer Vemund dette blir det flere varger og vanskeligere å løpe mellom fristedene. Til slutt er alle tatt og marka er full av varger. Den som ble tatt først skal være varg neste gang.

Titten på hjørnet

Leken foregår rundt et hus. Vemund velges til "titten". De øvrige stiller seg ved husets hjørner som er fristed. Vemund skal begynne å springe rundt huset, mens de andre løper motsatt vei. Barna må passe på at Vemund ikke ser dem i bevegelse, unntatt når de holder i et hushjøre. Får han øye på noen i bevegelse må den som ble sett, f.eks Odin, ta seg fortest mulig fram til nærmeste hjørne før "titten". Kommer "titten" først fram, skal han si titten på hjørnet og navnet på den som ble sett, Odin. Han må nå være den nye "titten". Dersom Odin kommer først, er Vemund fortsatt "titten" og alle løper nye runder rundt huset.

Boksen går

Odin "står" ved en blikkboks med hendene foran øynene og teller til 100 mens de andre barna gjemmer seg. "...98, 99, 100 - den som ikke har gjemt seg nå, den må stå!> Når han ser f.eks. Vemund, må han skynde seg tilbake til boksen, sette foten på den og rope "Vemund på boks!" Han er dermed tatt. Greier Vemund å komme før Odin tilboksen, sparker han boksen lengst mulig vekk. Alle som gjemmer seg kan snike seg fram, sparke boksen og rope "boksen går!" De som er fanget får da muligheten til å gjemme seg på nytt mens Odin henter boksen tilbake på plass. Leken går sin gang til alle er tatt. Den første som tas skal stå neste gang. Leken kan vare til langt over leggetid hvis noen er flinke til å frigjøre de som er tatt.Sentral

Vemund og Tuvas lag står på hver sin side av et hus. Lagene kaster en ball annen hver gang over hustaket. Tuva kaster første og roper "sentral!" Kommer ikke ballen over roper hun "sentral kommer ikke!" Blir ballen kastet utenfor vindskiene roper Vemunds lag "telfonregning!" og Tuva må hive på nytt. Vemunds lag skal forsøke å få tak i ballen før den når bakken. Greier de dette tre ganger, springer den som tar ballen tredje gang rundt huset og prøver å kaste ballen på noen fra den andre laget. Den som blir truffet før de har løpt en runde rundt huset, må skifte lag. Lekenpågår til en blir alene på det ene laget, eller når mørket gjør det vanskelig å katse ballen over taket.

Høl i hatten

Barna stiller seg inntil en vegg. Tuva står med ballen og tenker på et navn; f.eks. Tor. Hun kaster ballen til Vemund mens hun sier "guttenavn på T!" Dersom Vemund ikke greier å gjette navnet, roper Tuva "høl i hatten!" og Vemund slenger ballen tilbake til Tuva. Ballen blir så kastet til Odin og Tuva sier "guttenavn på To!" Greier Odin å gjette riktig navn, skal han gi ballen til Tuva. Hun hiver ballen så høyt hun kan rett til værs og springer av gårde. Odin skal prøve å få tak i den. Når Odin griper ballen roper han stopp og Tuva må stanse. Odin flytter seg tre skritt, to hink og så lang han greier å spytte to ganger mot Tuva. Hun skal forme en ring med hendene som Odin skal forsøke å treffe med ballen. reier Odin det, er det han som må "stå" neste gang. Hvis ikke, "står" Tuva en gang til og finner på et nytt navn som de andre barna må gjette.

Brenn gryte

Barna står i en ring ved hvert sitt hull som kalles lille-gryta. Alle har en kjepp. Midt i ringen er det en større grop; storegryta. På utsiden av ringen står Vemund med en ball og en stokk. Vemund skal forsøke å få ballen gjennom ringen av barna og i storegryta ved hjelp av pinnen. Barna i ringen prøver å forhindre det med sine kjepper. Kommer ballen borti bena til noen, kan Vemund ta lillegryta til den som ballen berørte. Den som mistet lillegryta tar Vemunds plass, går utenfor ringen og forsøker å få ballen i store-gryta. I tillegg må alle passe hver sin lillegryte. Står ikke kjeppen i denne, kan en av de andre overta gryta ved å sette sin kjepp i lillegryta. Da må flere bytte plass og det blir lettere for Vemund å treffe beina til de andre, eller lirke ballen opp i store-gryta.

Vipp pinnen

Barna deler seg inn i et utelag og et innelag. Innelaget stiller seg i en rekke bak et hull i bakken; gryta. En liten pinne; støttestikka, legges over gryta og førstemann på innelaget skal prøve på å vippe denne så langt som mulig ved hjelp av en lengre kjepp; langstikka. Greier utelaget å få tal i støttestikka før den når bakken, får den 20 poenf og bytter plass med innelaget. Før de endrer plass prøver utelaget å kaste støttestikka mot gryta fra der den ble tatt. Klarer de å treffe langstikka som er lagt over gryta, får utelaget 5 ekstra poeng. Dersom utelaget ikke greier å gripe støttestikka i lufta, skal de forsøke å treffe langstikka som legges på gruva. Utelaget kaster støttestikka fra stedet den landet. Treff gir 5 poeng. Lagene bytter kun plass når utelaget greier å ta støttestikka før den når bakken. Det laget som har mest poeng når leken avsluttes, vinner og går triumferende hjem.

Skotthelle
En pinne slås ned i marka. En helle reises opp mot pinnen. Barna står ved en standplass et stykke fra pinnen og skal forsøke å treffe hella med en rund stein. Det gir flest poeng å bikke hella ned fra pinnen. Hvis ingen klarer dette, får den som kommer nærmest flest poeng. Deltakerne selv fastsetter poengskala. Slik fortsetter det til en har nådd en bestemt poengsum.

Jeger, hund og hare

Dette er en variant av gjemsel hvor de som gjemmer seg blir kalt "hare", og den som står er "jeger". Tuva er "jeger" og står med hendene for øynene og teller til 100, 1-2-3 katta musen hundre tusen. De andre barna, "harene" gjemmer seg. "Jegeren" lusker rundt i skogen og når hun finner en hare blir de hunder og hjelper henne med å finne de andre. Jegernes hundeflokk, øker i antall. Til slutt er alle harene tatt. Den som ble funner først skal være jeger neste gang.

Fargekongen

Barna stiller seg på en linje. Tuva er "fargekonge". Hun står med ryggen til i god avstand fra de andre. Tuva roper opp en farge, f. eks. "grønn!" De som har grønne klærkan ta et langt skritt fram. "Fargekongen" kan snu seg når som helst. Blir noen av deltakerne sett i bevegelse, må de gå tilbake for å starte på nytt. den første somkommer fram til Tuva uten å bli sett bevegelse, har vunnet og får være "fargekonge" neste gang.

Jeg fant flere nye leker jeg ikke har vært borti. Ha en flott uke!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar